Dimitrije Popović - grafike

Poštovani kupci, cijene svih navedenih slika uključuju okvir i kompletnu opremu. Za posebne naruđbe, kao i ulja na platnu i ostale radove autora molimo kontaktirajte nas.

Alegorija
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Flora (I)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Flora (II)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (III)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (IV)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (IX)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (V)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Flora (VI)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Flora (VII)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (VIII)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (X)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Flora (XI)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (XII)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Flora (XIII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Križni put (I)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.600,00 kn
Križni put (II)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Križni put (III)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Križni put (IV)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Križni put (IX)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Križni put (V)
Kombinirana tehnika
70X35cm
3.750,00 kn
Križni put (VI)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.600,00 kn
Križni put (VII)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Križni put (VIII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Marija Magdalena
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Marylin Monroe
Kombinirana tehnika
50X35cm
2.600,00 kn
Ole Dali
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.400,00 kn
Omaggio a Leonardo (I)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (II)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (III)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.600,00 kn
Omaggio a Leonardo (IV)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (IX)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Omaggio a Leonardo (V)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (VI)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Omaggio a Leonardo (VII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.600,00 kn
Omaggio a Leonardo (VIII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Omaggio a Leonardo (X)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XI)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Omaggio a Leonardo (XIII)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XIV)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XIX)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XV)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XVI)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Omaggio a Leonardo (XVII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
Omaggio a Leonardo (XVIII)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn
PANORAMA MONTENEGRIJA
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
SV. PETAR ČUDOTVORAC CETINJSKI
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Veronikin rubac (I)
Kombinirana tehnika
50X35cm
3.000,00 kn
Veronikin rubac (II)
Kombinirana tehnika
35X25cm
2.250,00 kn